background

S2 is de symboliek van Buijsse om Solventen en fijn Stof 50-procent te doen verminderen

S2 is de symboliek van Buijsse om Solventen en fijn Stof 50-procent te doen verminderen

Coating is een fundamentele bewerking aanwezig in bijna 100% van de materialen die de mens gebruikt. We kunnen dus niet zonder. We weten dat we sterk bijdragen aan de duurzaamheid van stalen en betonnen onderdelen. Mits een doorgedreven innovatie kunnen we ECHTER DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK STERK VERMINDEREN. Daarenboven blijven alle resultaatsverbintenissen rondom ISO 12944/2018 geldig!

Wij moedigen het STOP-principe sterk aan.

S staat voor substitutie van gevaarlijke stoffen door veiligere alternatieven

T betreft technologische maatregelen waarbij de we de concentratie van gevaarlijke stoffen drastisch naar beneden helpen.

O gaat over organisatorische maatregelen om blootstelling te verminderen door aan de bron te werken.

P brengt ons naadloos bij produkten die het verschil toelaten op voorgaande punten. Deze produkten dragen steeds het S²-logo.

×