background

Veel Gestelde Vragen

De hoeveelheid brandvertraging dat op een profiel dient te worden aangebracht hangt van heelwat factoren af. Ten eerste is het afhankelijk van de massiviteit van een stalen profiel. Hoe meer massa er is, des te minder brandvertraging er zal nodig zijn. Tevens zijn de kritische staaltemperatuur, het type product en het aantal open zijden belangrijk om een finale berekening te maken. Uiteraard vertrekken we steeds van de gewenste bescherming. Die kan variëren van 30 minuten tot 120 minuten. Bestel dus NOOIT een brandvertraging zonder voorafgaandelijke laboberekening. Die wordt afgeleverd door de verfleverancier. Het brandcertificaat zal afgeleverd worden als de uitvoering in overeenstemming is met de berekeningen. Goedkoop betekent dus meestal een gebrek aan objectieve criteria en uitvoeringsvoorwaarden!

Bij moisture curing coatings zal de curing gebruik maken van de vochtigheid in de omgeving. Bij moisture tolerant coatings zal de curing niet afhankelijk zijn van de vochtigheid in de omgeving. Onze MAC HUMID is rond deze technologie gebouwd. Het grote voordeel is dat je over een 2 K produkt praat en dus niet afhankelijk is van een vocht-variabele (die nooit constant is). Daarnaast zijn deze producten uiteraard zeer oppervlakte-tolerant en zullen ze dus ingezet worden daar waar oppervlaktevoorbereiding moeilijk of zeer moeilijk is. Hydrojetten is hier dan de aangewezen voorbereiding.

Ons verhaal start exact 50 jaar geleden. Zoals iedereen wellicht weet is oppervlaktebehandeling niet makkelijk en is de nodige ervaring omtrent wat werkt en wat niet, gegeven de omstandigheden, van het grootste belang. Vele aangeleverde stukken vertegenwoordigen immers een groot kapitaal dat voor vele jaren goed moet worden geconserveerd.

  • In de ateliers werd massaal geïnvesteerd zowel in oppervlakte (20.000m² overdekte hallen) als in speciale verlichting, als in zwaar hefvermogen (40Ton). Het doel is daar gesteld op grote volumes in korte termijn afwerken alsook moeilijke verfsystemen appliceren.

  • Op site hebben wij echte specialisten die kunnen rekenen op een zeer waardevolle omkadering. Middels digitalisatie en infrastructuur maken we hier het onderscheid. Enerzijds benutten we hier een afdeling, Buijsse Projects (VCA **), die zich voornamelijk op civiele en industriële projecten toelegt. Anderzijds kunnen we buigen op een jarenlange ervaring binnen de chemie en de petrochemie. Hiervoor hebben we onze afdeling Buijsse Specials die daarvoor VCA-P gekeurd is.

  • Buijsse beschikt over zijn eigen academy. Hier worden mensen on the job getraind en getoetst. Dat kunnen wordt stelselmatig bijgebracht en vormt de vertrouwensbrug naar onze klanten.

Alle afdelingen hebben hun ISO certificaat en kunnen talrijke referenties voorleggen.

De epoxylagen bepalen meestal de technische eigenschappen die de coating moet hebben. Waar epoxy echter minder scoort is de weerstand aan het UV licht. Dit zorgt immers voor de verkrijting van de verf. Daarom zal in de meeste gevallen gekozen worden om een PU-eindlaag aan te brengen. Hierbij wordt naast het eindkleur ook een bescherming meegegeven tegen het UV licht. De polyurethaan zorgt immers voor een perfecte lucht-en lichtafsluiting van de onderliggende lagen.

Door coatings juist te kiezen, volgens de gewenste toepassing, kan er in vele gevallen lichter en/of goedkoper gebouwd worden en kan er desondanks toch een langere levensduur worden verwacht. Er zijn vele mogelijkheden om voor een welbepaald verfsysteem te kiezen. Deze hebben zowel invloed op kwaliteit als op prijs. We brengen coatings aan voor vele toepassingen: esthetiek, chemische resistentie, UV bescherming, slijtvastheid, slagvastheid, glijeigenschappen, brandvertraging, isolatiedoelen, warmtebestendige eigenschappen,...

De AB-benadering biedt als uniek voordeel dat zowel de atelieractiviteiten als de werfactiviteiten in één hand liggen. Dat zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden volledig door onze teams kunnen worden gedragen zonder dat er een conflict of interest kan ontstaan. Voor een aankoopdienst betekent dat een groot voordeel en is een one stop shop mogelijk. Overigens zal ook de planning en de gebruikte receptuur naadloos op elkaar kunnen worden afgestemd. De controles van afname gebeuren bij ons in het atelier zodat we on site onze aandacht volop op retouches kunnen toespitsen. Onze buitenteams beschikken over eigen infrastructuur en worden steeds vooraf opgeleid in de ateliers zodat het vakmanschap tot op de site kan worden waargemaakt.

Door permanente monitoring van de omgevingen worden de verwarmingspieken vermeden en wordt er gestreefd naar een continue optimale conditionering. Via gecontroleerde luchtstromen wordt de warmte hergebruikt.

Alle verlichting werd vervangen door ledverlichting die speciaal is ontwikkeld voor verfomgevingen met een laag verbruik en een uiterst witte lichtopbrengst.

De volledige vloot is vervangen naar hybride technologie.

De meer dan 1000 zonnepanelen voorzien in een groot deel van de behoefte.

Verfsystemen worden kritisch geanalyseerd naar vaste stoffengehalte en zo streven we ernaar om zo veel mogelijk met high solids te werken. Daarnaast schakelen wij ook over naar watergedragen systemen waar mogelijk. De nieuwste technologie in laagdiktereductie wordt toegepast en speciaal voor ons ontwikkeld door verfleveranciers.

Alle applicatieapparatuur en/of methodiek wordt job specifiek bepaald en beperkt zo onnodige uitstoot en verontreiniging.

Bij Buijsse staat de zwaarste automatische straalstraat van Europa met een lengte van 50 meter en een doorgang van 3*3 meter. Hierbij stralen 16 turbines gelijktijdig en weten zo de kleinste hoeken aan te stralen. Dit kan vanaf een plaatdikte van 8mm. Dergelijke uniformiteit in straalkwaliteit alsook een dergelijke snelheid kan enkel met zo'n machine worden bereikt. Het laat toe om de goederen op SA3 aan te stralen zodat metallisatie mogelijk is. Het grit wordt aan permanente controle onderworpen en de window waarbinnen er nadien dient te worden gecoat (binnen 4 uur) kan op die manier moeiteloos worden aangehouden.

Niet alle tinten zijn even makkelijk te maken of te bereiken. Zo komt het dat bepaalde kleuren duurder kunnen zijn in aankoop. Ook het aanbrengen van de eindlaag kan in bepaalde kleuren vereisen om een extra laag te leggen doordat die moeilijk dekkend zijn. Lichte kleuren zijn hier dikwijls moeilijker aan te brengen. Een voorbeeld hiervan is geel, groen, fluo etc.

Belangrijk is ook te weten dat beschadigingen van metallieke kleuren steeds zichtbaar zijn achteraf ook al wordt dezelfde pot gebruikt en dezelfde techniek. De metalen deeltjes zullen zich nu eenmaal niet steeds gelijk oriënteren.

Galavanisatie gebeurt door ijzer in verschillende stappen te behandelen dmv een onderdompeling in warme baden met specifieke producten. Hierbij worden temeparturen tot 500°C bereikt. Bij metallisatie wordt het stuk behandeld met zink-aluminium draad, die gesmolten wordt en gesprayd wordt. Het voordeel hiervan is dat je geen vervorming krijgt en dat de dimensies van de constructie groter en zwaarder kunnen zijn. Indien er kokers aan de binnenkant dienen te worden behandeld is galvanisatie de enige optie. Na galvanisatie dient de constructie steeds schilderklaar te worden gemaakt. Hierbij zullen fluxresten worden verwijderd. Nadien dient de galva aangestraald of gebeitst te worden om een coating te kunnen aanbrengen. Metallisatie is reeds ruw en kan met een lichte mistcoat onmiddellijk verder worden opgebouwd.

Het aantal trailers met te behandelen materiaal komt heel dikwijls niet overeen met het aantal trailers nodig om behandeld materiaal te transporteren. De reden hiervoor is dat materiaal bij vertrek dermate wordt gestapeld zodat er zo min mogelijk beschadiging komt. Best op voorhand goed afstemmen welke de zichtvlakken zijn etc. Zo kunnen oplegpunten daar maximaal op afgestemd worden.

MAC GRIP is ESTL gekeurd en heeft een wrijvingscoëfficient van 0.60. Je kan het gewoon herstellen zonder dure 2K pomp indien nodig zou blijken. Bij quartz korrels die worden ingestrooid op staal zal een dubbele laag epoxy nodig zijn. Het quartzdeeltje geeft overigens directe toegang tot het staal indien het loskomt. Dit kan corrosie veroorzaken. Laatst genoemde is niet gekeurd. MAC GRIP is dus aangewezen voor tankdaken en laadplatformen van opleggers en vrachtwagens. Overigens is de code 95 dwingend inzake ladingszekering en verplicht het dus antislip op de bodem van opleggers en vrachtwagens.

In de meeste gevallen kunnen we alle werkzaamheden on site aanbieden. Toch zijn er een aantal belangrijke redenen om het huiswerk vooraf goed te maken. Bij atelierwerk komen de goederen naar het atelier. Bij werfwerkzaamheden komt het atelier naar de werf. Dat laatste kan bijzondere mobilisatie en conditionering vereisen. Ook zullen weersinvloeden, bereikbaarheid of andere externe storingsfactoren belangrijke prijsinvloeden kunnen hebben. Een omvattende prejobmeeting, waarbij besproken wordt welk deel in atelier wordt gedaan en welk deel op de werf, zal zeer bepalend zijn voor het technisch welslagen van het project.

Absoluut! Op scherpe kanten kan verf niet hechten. Snijkanten die dmv lasercutting zijn bereikt zijn heel moeilijk op te ruwen vanwege de hardheid van het metaal. Lasspetters of kraters moeten worden hersteld om de beoogde laagdikte overal te kunnen garanderen. Hetzelfde geldt voor insnijdingen van powertooling. Deze verschillende handelingen dienen te worden verricht bij de lasspecialist vooraleer het bij ehet coatingsbedrijf komt.

Beton is in het begin van nature uit een zeer anti-corrosieve omgeving voor betonijzer door zijn alkalische eigenschappen. Door de reactie van CO2 uit de omgeving met de calciumhydroxyde wordt er calciumcarbonaat gevormd met een sterke daling van de PH als gevolg. Eens de PH waarde laag genoeg is (<8) zal er corrosie van de bewapening optreden. Aangezien het volume van roest veel groter is dan het volume van staal zal het beton barsten en zullen stukken beton loskomen.

Dat betonrot kan worden tegengegaan dmw een coating die de carbonatatie afremt. Deze verf zal het binnendringen van CO2 afremmen doch laat wel nog waterdamp voor. Buijsse Projects kan hier vele referenties voorleggen van grote en succesvolle toepassingen.

×